Modificarea Instalatiei

Modificarea instalatiei de utilizaregaze naturale impune:1. Depunerea cererii de solicitare a modificarii instalatiei de utilizare.– Cererea pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale se ridica de la societate si împreuna cu documentele necesare se depun la S.C. Nord Gaz S.R.L. Radauti, biroul relatii clienti.2. Raspunsul S.C. Nord Gaz S.R.L..– Se elibereaza un nou acord de acces la Sistemul de Distributie a gazelor natural.3. Proiectarea, executia si punerea în functiune.– Având acordul de acces, va rugam sa contactati o firma autorizata de A.N.R.E. (Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei). Firma aleasa va respecta: Ordinul nr. 32/30.08.2012 al A.N.R.E. pentru aprobarea „Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale”.– Daca aveti în vedere montarea/instalarea unei Centrale termice va rugam sa contactati o firma autorizata I.S.C.I.R. (Inspectia de Stat pentru Controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat).

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.