Avize

INFORMARE PRIVIND OBTINEREA AVIZELOR

A) Baza legala care se aplica:

Legea Nr. 50/1991 – Republicata;

Normele Metodologice din 12.10.2009 de aplicare a Legii Nr. 50/1991.

B) Continutul documentatiei care trebuie prezentata pentru avizare, în conformitate cu reglementarile specifice domeniului:

1. Fisa tehnica – 2 exemplare;

2. Certificatul de Urbanism (copie) – 1 exemplar;

3. Memoriu Tehnic – 1 exemplar;

4. Planul de încadrare în zona – 2 exemplare;

5. Planurile de situatie – 2 exemplare, pentru:

– imobile: case, blocuri, anexe, etc.;

– utilitati urbane:

a) retele, apa, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban, etc.;

b) bransamente si racorduri.

6. Adresa de înaintare a documentatiei cu borderou pentru documentatii complexe – 2 exemplare;

pentru fiecare imobil, utilitate publica, bransament/racord si strada sau portiune de strada.

Model fisa tehnica Nord Gaz

NOTA:

– Documentatiile se depun în original la sediul societatii, biroul relatii cu clientii;

– La depunerea documentatiei specifice complete pentru obtinerea avizelor se achita Taxa de avizare la casieria unitatii, iar la solicitare în cazuri speciale se achita prin banca.

Data de Achitare a Taxei de avizare este data de la care decurge termenul legal de maxim 15 zile calendaristice pentru emiterea avizelor.

Conducerea Nord Gaz

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.