DREPTURI SI OBLIGATII

DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSUMATORILOR

1. Drepturile consumatorului de gaze naturale:

a) Dreptul de acces la retelele de gaze naturale;

b) Dreptul de a consuma gaze naturale;

c) Dreptul de a-si alege furnizorul de gaze naturale fara plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;

d) Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale, etc.;

e) Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;

f) Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;

g) Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite în retelele de gaze naturale;

h) Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.

2. Obligatiile consumatorului de gaze naturale :

a) Obligatia de achita contravaloarea gazelor naturale consumate;

b) Obligatia de a achita penalizari, în cazul nerespectarii contractului de furnizare, sanctiunile ulterioare putând consta în sistarea temporara a furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare;

c) Obligatia de a nu vinde gazele naturale achizitionate;

d) Obligatia de a raspunde pentru daunele cauzate furnizorului;

e) Obligatia de a obtine toate aprobarile legale prealabil efectuarii oricaror modificari a instalatiei de utilizare a gazelor naturale;

f) Obligatia de a informa, de îndata, furnizorul, la constatarea oricarei defectiuni în functionarea aparatului/sistemului de masurare sau a instalatiei de utilizare a gazelor naturale.

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.