Info Consumatori

 • Drepturile si obligatiile consumatorilor.
  • Drepturi si obligatii clienti casnici (pers. fizice).
  • Drepturi si obligatii clienti non-casnici (pers. juridice).
 • Preturile si tipurile de tarife reglementate.
  • Pretul gazului.
 • Modalitatile de masurare, facturare, mijloace de plata.
  • Facturarea gazelor naturale in kWh, Intrebari frecvente.
  • Modalitati de plata a facturii.
 • Principalele clauze ale contractului de furnizare.
  • Consumatori casnici (persoane fizice).
  • Consumatori non-casnici (persoane juridice).
 • Principalele conditii generale de contractare, inclusiv durata contractului, conditiile de reînnoire si renuntare la servicii, denuntarea unilaterala a contractului.
  • Conditii standard de furnizare – cons. casnici (pers. fizice).
  • Conditii standard de furnizare – cons. non-casnici (pers. juridice).
 • Procedura, etapele si documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului;
  • Metodologia pt. schimbarea furnizorului de gaze naturale – cons. casnici.
  • Metodologia pt. schimbarea furnizorului de gaze naturale – cons. noncasnici.
 • Procedura, etapele si documentele necesare procesului de solutionare/mediere a neîntelegerilor precontractuale;
  • Procedura de înregistrare, investigare si solutionare a petitiilor
 • Procedura, etapele si documentele necesare procesului de solutionare a disputelor contractuale;
  • Procedura de înregistrare, investigare si solutionare a petitiilor
 • Principalele acte normative care reglementeaza domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, relevante pentru consumatori;
  • Obligatiile furnizorului de gaze naturale – conform Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.
 • Alte informatii de interes pentru consumatori
  • Efectuarea verificarii/reviziei tehnice a instalatiei de utilizare a gazelor naturale: extras din Normele Tehnice NTPEE – 2008 aprobate prin Ordinul A.N.R.E 5/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 255 bis, partea I/16.04.2009 .

Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorului ( OPC ) Suceava
Adresa: B-dul G. Enescu nr. 2, bl. 7, parter,

Suceava, cod 720196
Tel.: 0230/530.876
Fax: 0230/523.111
Email: reclamatii.suceava@opc.ro

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.