Alte informatii

Principalele acte normative care reglementează domeniul energiei electrice și al gazelor naturale, relevante pentru clienții finali

1. Forma consolidată a LEGII nr. 123/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 485 din 16 iulie 2012 la data de 12 septembrie 2016 este realizată prin includerea tuturor modificărilor și completărilor aduse de către : RECTIFICAREA nr. 123 din 10 iulie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014; LEGEA nr. 117 din 11 iulie 2014; LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014; LEGEA nr. 174 din 16 decembrie 2014; LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 28 iunie 2016.

2. Legea nr. 26/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Data: 23.03.2020 MO 242/24.03.2020

3. Legea nr. 202/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. MO 647/25.07.2018

4. Legea nr. 171/2018 privind aprobarea OUG 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. MO 611/17.07.2018.

5. Ordinul nr. 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final

6. Ord. 42 /2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali Data: 19.12.2012. MO 875/ 21.12 2012

7. Ord. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Data: 10.05.2018. MO 462/5.06.2018.

8. Ord.96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de gaze naturale.

9. Ord.122/24.06.2019 privind stabilirea venitului anual pentru anul 2019 si aprobarea preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale incepind cu data de 1 iulie 2019.

10. Ord.179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

11. Ord. 18/2021pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale217/2018

12. Ord. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale

13. 27/2020

Legislatia se poate descarca de pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei <aici>

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.