Drepturi P.F.

Drepturi si obligatii clienti casnici (pers. fizice).

Stimate client ,

In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 86/2009 pentru aprobarea „Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale” va aducem la cunostinta „ Drepturile si obligatiile consumatorului casnic de gaze naturale” prevazute in „Contractul cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii casnici”:

„VI. Drepturile si obligatiile consumatorului casnic de gaze naturale

Art. 8. – Consumatorul are urmatoarele drepturi:

a) sa fie alimentat cu gaze naturale în temeiul contractului de furnizare;

b) sa solicite furnizorului întreruperea alimentarii cu gaze naturale, inclusiv în cazul în care întreruperea este legata de functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor proprii;

c) sa transmita indexul echipamentului de masurare, determinat lunar prin autocitire, în conditiile si la termenele precizate de furnizor;

d) sa solicite informatii cu privire la serviciul de furnizare reglementata;

e) drepturile corelative obligatiilor furnizorului.

Art. 9. – Consumatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa achite integral si la termen factura emisa de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, precum si dupa caz, a majorarilor de întârziere aferente;

b) sa foloseasca exclusiv aparate de utilizare, care respecta cerintele legislatiei în vigoare, sa efectueze verificarea periodica a acestora în conformitate cu reglementarile în vigoare si sa nu realizeze interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

c) sa suporte cheltuielile legate de instalatia de utilizare;

d) sa nu deterioreze echipamentul de masurare, sigiliile metrologice, precum si toate celelalte instalatii ale operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;

e) sa efectueze modificarile instalatiei de utilizare numai pe baza aprobarilor legale si numai cu operatori economici autorizati de autoritatea competenta;

f) sa sesizeze imediat furnizorul în legatura cu orice defectiune pe care o constata în functionarea echipamentului de masurare sau a instalatiei de utilizare;

g) sa permita accesul în vederea citirii indexului echipamentului de masurare, pe perioada derularii contractului, în situatia în care echipamentul de masurare se afla pe proprietatea consumatorului;

h) sa notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevazute în contractul de furnizare.”

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.