Modalitati De Plata

Modalitatile de masurare, facturare , continutul facturii si mijloacele de plata

• Masurarea gazului

De la data de 1 iulie 2008 s-a trecut la facturarea consumului de gaze naturale în unităţi de energie, preţul unitar al gazului fiind exprimat în lei/kWh, c orespunzator incadrarii consumatorului.Aceasta modalitate de măsurare în kilowaţi -oră (kWh) asigură plata conform calitatii gazelor naturale furnizate si nu în funcţie de cantitatea acestora. Transformarea cantitatilor de gaze naturale în unităţi de energie se face prin aplicarea următoarei formule:

Energia (kWh) = Volumul de gaze (m3)x Puterea Calorică Superioară (PCS). PCS se determină prin analiza gazelor si exprimă cantitatea de energie produsă prin arderea unui metru cub de gaze. Cu cât PCS este mai mare, cu atât puterea de încălzire a gazelor este mai ridicată.

PCS OSD Nord Gaz SRL

• Facturarea gazelor naturale. Continutul facturii

Contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementata a gazelor naturale se obtine prin inmultirea cantitatii de energie, care urmeaza sa fie facturata, cu pretul final reglementat, corespunzator incadrarii consumatorului. Cantitatea de energie facturata se determina in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare, prin inmultirea volumului de gaze naturale afferent perioadei de facturare cu puterea calorifica superioara a acestora.

Factura de gaze naturale contine urmatoarele precizari: perioada de facturare, indexul vechi si nou, puterea calorifica superioara, cantitatea de gaze naturale exprimata in metri cubi si unitati de energie, pretul final reglementat aferent incadrarii consumatorului si temeiul juridic al acestuia, data scadenta, instrumentele si modalitatile de plata; data intreruperii furnizarii, conditiile aferente reluarii furnizarii, rezilierea contractului, cota majorarilor de intarziere percepute ca efect al neindeplinirii obligatiei de plata.

Mijloacele de plata a facturii

  • Online

www.nordgaz.ro/servicii-online

(client.nordgaz.ro/nord-gaz/autentificare) de pe laptopul sau calculatorul tau sau de pe mobil.

  • Virament bancar:

(vă rugăm sa indicati codul  de client pe ordinal de plata si numarul facturii)

Banca Transilvania S.A. – Radauti

IBAN RO19BTRL06101202420137XX

Banca Raiffeisen Bank S.A. – ag. Radauti

IBAN RO17RZBR0000060019325300

Banca Raiffeisen Bank S.A. – ag. Radauti

IBAN RO72RZBR000006002544959

Trezoreria operative a Municipiului Suceava

IBAN RO51TREZ5915069XXX003968

  • Internet banking:

Banca Transilvania, Raiffeisen bank

  • Debit Direct:

Banca Transilvania, Raiffeisen bank

  • Automat de plata BT Express – Facturel:

plata cu cardul emis de Banca Transilvania.

  • La casieria S.C. Nord Gaz S.R.L.

Jud. Suceava, Municipiul Rădăuţi, Str. 1 Mai, Nr.4-6

Program de lucru cu publicul:   Luni-Vineri  830-1200; 1300-1600

  • La automat PAYPOINT

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.