Obligatii Furnizor

Stimate client,

In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 86/2009 pentru aprobarea „Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale” va aducem la cunostinta

OBLIGATIILE FURNIZORILOR DE GAZE NATURALE CONFORM STANDARDULUI DE PERFORMANTA PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE A GAZELOR NATURALE

Prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 37/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 690 din data de 11 octombrie 2007, a fost aprobat Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale .

Prin aceasta reglementare se stabilesc nivelurile minime obligatorii de performanta in prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale.

In cazul nerespectarii indicatorilor de performanta, furnizorul este obligat sa plateasca solicitantului/consumatorului afectat penalitati.

1. Contractarea gazelor naturale

Furnizorul are obligatia de a raspunde solicitarii primite din partea oricarui solicitant/consumator, avand ca obiect incheierea/modificarea unui contract de furnizare reglementata/negociata a gazelor naturale, in termen de 15 zile de la data inregistrarii solicitarii.

2. Facturarea contravalorii gazelor naturale furnizate

Furnizorul are obligatia de a raspunde sesizarilor adresate in scris de consumatori cu privire la facturi in termen de 15 zile de la data inregistrarii solicitarii.

In acest termen furnizorul are obligatia de a verifica corectitudinea facturii emise si de a comunica in scris consumatorului rezultatele verificarii, dupa caz, modalitatile si termenul de solutionare, explicand acestora continutul facturilor si, in cazul in care solicitarea consumatorilor se dovedeste a fi intemeiata, obligatia de recalculare a facturii.

3. Calitatea gazelor naturale furnizate

Furnizorul are obligatia de a furniza gaze naturale cu respectarea conditiilor minime de calitate a gazelor naturale prevazute in Acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comerciala.

Furnizorul are obligatia de a raspunde sesizarilor oricarui consumator cu privire la calitatea gazelor naturale furnizate in termen de 15 zile de la data inregistrarii solicitarii.

In acest termen furnizorul are obligatia de a analiza sesizarea primita si de a comunica in scris consumatorului rezultatul acestei analize, inclusiv prin transmiterea, dupa caz, a celui mai recent buletin de analiza cromatografica, determinat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

4. Masurarea cantitatilor de gaze naturale furnizate

Furnizorul are obligatia de a raspunde sesizarilor oricarui consumator cu privire la functionarea, inlocuirea, remedierea, schimbarea amplasamentului contorului si altele asemenea, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii.

5. Raspunsuri la solicitarile consumatorilor

Furnizorul are obligatia de a raspunde unei solicitari a consumatorului, altele decat cele anterior prevazute, in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.

6. Reluarea furnizarii in cazul limitarii/intreruperii ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata

In situatia limitarii/intreruperii furnizarii gazelor naturale ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata la termenele prevazute in contract, furnizorul are obligatia sa asigure reluarea furnizarii, in termen de 24 de ore de la momentul indeplinirii obligatiilor de plata, conform prevederilor contractuale.

7. Informarea consumatorilor

Furnizorul de gaze naturale are obligatia de a informa fiecare consumator, client al sau, despre obligatiile izvorate din Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.

PENALITATI

aplicabile furnizorilor in cazul nerespectarii indicatorilor de performanta garantati

Nr.
crt.
Indicator de performantaPerioada de timp specificataSuma specificata
1.Contractarea gazelor naturale15 zile de la data inregistrarii cererii30 lei
Pentru fiecare zi suplimentara5 lei
2.Fcaturarea contravalorii gazelor naturale furnizate15 zile de la data inregistrarii cererii30 lei
Pentru fiecare zi suplimentara5 lei
3.Calitatea gazelor naturale furnizate15 zile de la data inregistrarii cererii50 lei
Pentru fiecare zi suplimentara10 lei
4.Masurarea gazelor naturale furnizate30 de zile de la data
inregistrarii cererii
30 lei
Pentru fiecare zi suplimentara5 lei
5.Penalitati datorate pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului20 de zile de la data la care obligatiile de plata au devenit scadente150 lei

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.