Informare Liberarizare

ANEXA nr. 1

INFORMARE privind eliminarea preţurilor reglementate de ANRE pentru furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici

Stimate client,

Este important să vă anunţăm că piaţa gazelor naturale se va liberaliza de la data de 1 iulie 2020 şi, prin urmare, preţurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici, categorie în care vă regăsiţi şi dumneavoastră, nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Astfel, conform prevederilor art. 179 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preţurile de furnizare reglementate vor fi eliminate începând cu data de 1 iulie 2020. În aceste condiţii este important să ştiţi că trebuie să vă exercitaţi dreptul de a alege un furnizor cu care să încheiaţi, până la data de 30 iunie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial. Puteţi încheia noul contract de furnizare cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de dumneavoastră dintre cei licenţiaţi de către ANRE.

Ataşat vă transmitem oferta propusă de societatea NORD GAZ S.R.L., cu noul preţ de furnizare a gazelor naturale valabil începând cu data de 1 iulie 2020, pe care o găsiţi disponibilă şi pe pagina noastră de internet, la adresa www.nordgaz.ro .

Contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial propus de societatea NORD GAZ S.R.L. poate fi consultat:

– la punctul nostru unic de contact, care are următoarele date de contact:  Str. 1 Mai, Nr. 4-6 ;

– în centrele de relaţii cu clienţii;

– pe pagina noastră de internet, la adresa: www.nordgaz.ro

În cazul în care nu doriţi să acceptaţi această ofertă propusă de societatea noastră, vă informăm că, în vederea încheierii unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, puteţi accepta orice altă ofertă-tip publicată de societatea noastră sau de către oricare alt furnizor de gaze naturale sau puteţi solicita unui furnizor o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii acestora, după caz, ori puteţi recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică, dacă este cazul.

Dacă doriţi să efectuaţi o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piaţă, puteţi accesa aplicaţia “Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale”, online pe pagina de internet a ANRE, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descărcarea aplicaţiei ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.

Vă reamintim că schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit şi nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care îl alegeţi.

Este important să ştiţi că, dacă nu veţi încheia un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de dumneavoastră, furnizarea gazelor naturale la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat, în baza contractului de furnizare a gazelor naturale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate, după cum urmează:

– la preţul reglementat de către ANRE până la data de 30 iunie 2020;

– la preţul din oferta propusă de către societatea noastră, începând cu data de 1 iulie 2020 şi până la data la care dumneavoastră veţi încheia un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta contracte@nordgaz.ro , info.nordgaz@fimm.com

                                                                                                                             Data 12.05.2020

           Cu stimă,NordGaz!

ANEXA nr. 2

NOTIFICARE

    Stimate client, 

    Condițiile comerciale actuale din contractul dumneavoastră de furnizare a gazelor naturale sunt valabile până la data de 30 iunie 2021. 

    În consecință, vă informăm că trebuie să vă exercitați dreptul de eligibilitate prin alegerea unui furnizor de gaze naturale cu care să încheiați un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial. Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de dumneavoastră dintre cei licențiați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). 

    În vederea încheierii unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, puteți accepta orice ofertă-tip publicată de societatea noastră sau de către oricare alt furnizor de gaze naturale sau puteți solicita unui furnizor o ofertă privind condițiile comerciale și prețul de furnizare în vederea negocierii acestora, după caz, ori puteți recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/achiziție publică, dacă este cazul. 

    Dacă doriți să efectuați o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piață, puteți accesa aplicația “Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale”, online pe pagina de internet a ANRE, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descărcarea aplicației ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile. 

    Vă reamintim că schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care îl alegeți. 

    În aceste condiții, vă transmitem oferta cu noul preț propus de societatea S.C. NORD GAZ S.R.L. pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2021. Aceasta este prezentată atașat, respectiv publicată pe pagina noastră de internet, la adresa: https://nordgaz.ro/informare-liberarizare/oferte-tip/

    Contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial propus de societatea S.C. NORD GAZ S.R.L. poate fi consultat: 

   – la punctul nostru unic de contact, care are următoarele date de contact: Str. 1 Mai, Nr. 4-6, Mun. Rădăuți, Jud. Suceava; 

   – în centrele de relații cu clienții; 

   – pe pagina de internet, la adresa: https://nordgaz.ro/informare-liberarizare/  

    Dacă noile condiții comerciale nu corespund așteptărilor dumneavoastră, vă rugăm să ne transmiteți o notificare scrisă privind refuzul de semnare a contractului aferent ofertei propuse de societatea noastră sau o solicitare de modificare/completare a condițiilor/clauzelor contractuale, după caz, folosind următoarele mijloace de comunicare: email info.nordgaz@fimm.com sau nr. tel. 0726784258. 

    În situația în care, până la data de 30 iunie 2021, nu veți încheia un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor, atunci, conform art. 6 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții casnici în perspectiva eliminării prețurilor reglementate, pentru asigurarea furnizării gazelor naturale la locul dumneavoastră de consum, vom considera contractul aferent ofertei propuse de societatea noastră acceptat tacit de către dumneavoastră și, în consecință, încheiat începând cu data de 1 iulie 2021, cu excepția situației în care vom recepționa din partea dumneavoastră, până la această dată, notificarea scrisă privind refuzul de semnare a contractului sau o solicitare de modificare/completare a condițiilor/clauzelor contractuale, după caz. 

    Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. tel. 0726784258

Data: 28.05.2021Cu stimă, Conducerea S.C. NORD GAZ S.R.L.

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.