Oferte-tip

S.C. Nord Gaz S.R.L., cu sediul în Rădăuți, str. 1 Mai, Nr.4-6, posesoare a Licenței de furnizare nr. 1814 din 04.09.2013 prezintă următoarea ofertă tip pentru clienții finali racordați în sistemul de distribuție din localitatea Rădăuți

 1. Data întocmirii ofertei 27.05.2021
 2. Prețul ofertei este valabil din data de 27.05.2021 până în data de 31.12.2021;
 3. Obiectul contractului fiind furnizarea gazelor naturale cu serviciul de transportdepozitare și distribuție inclus;
 4. Durata contractului un an, cu posibilitatea reînnoirii pe încă un an;
 5. Condiții de plată–în termen de 15 de zile (clienți noncasnici) / 30 de zile (clienți casnici)  calendaristice de la data emiterii facturii, cu termen de grație 10 zile (clienți noncasnici) / 15 de zile (clienți casnici) calendaristice;
 6. Penalități – 0,5% (clienți noncasnici) / 0,02% (clienți casnici) pe zi de la data scadentă a facturii;
 7. Garanții – în cazul depășirii termenului scadent de mai mult de două ori se va depune o garanție ce va acoperi 60 de zile din consumul mediu anual;
 8. Transmiterea facturii – cu poșta și electronic;
 9. Prețul de furnizare aferent fiecărei categorii de consumatori – conform cu tabelul – fără T.V.A. și acciză;
 10. Solicitarea Ofertei-tip se consideră acceptată prin semnarea contractului de furnizare gaze naturale;
 11. Documentele necesare la încheierea contractului de furnizare: C.I. în cazul persoanelor fizice și C.I.F. în cazul persoanelor juridice;
 12. Condiții de încetare a contractului:
 • prin ajungerea la termen, în situația în care a fost încheiat pentru o perioadă determinată și intenția de neprelungire a Contractului este notificată cu minim 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de termenul stabilit pentru încetarea prin expirare a Contractului;
 • dacă părțile nu reușesc să ajungă la un acord în legătură cu modificarea prestațiilor, datorate modificărilor de circumstanțe;
 • în cazul declanșării procedurii falimentului Cumpărătorului, printr-o hotărâre judecătorească;
 • dacă forța majoră se desfășoară pe o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile și Părțile nu agreează altfel;
 • în caz de consum fraudulos;
 • oricare dintre părți are dreptul de a denunța prezentul Contract unilateral în condițiile transmiterii unei notificări prealabile scrise, cu cel puțin 21 (douăzeci şi una) de zile calendaristice anterior momentului la care se dorește încetarea acestuia;
Categoria de clienti casniciConsum anual de gaze naturale(MWh)Consum anual de gaze naturale(MWh)Pret fără T.V.A.Pret cu T.V.A.
MinimMaximLei / MWhLei / MWh
C1≤ 280145172,55
C2> 280≤ 2.800143170,17
Categoria de clienti noncasniciConsum anual de gaze naturale(MWh)Consum anual de gaze naturale(MWh)Pret fără T.V.A.Pret cu T.V.A.
MinimMaximLei / MWhLei / MWh
C1≤ 280163193,97
C2> 280≤ 2.800160,2190,64

Contacteza-ne


Completați formularul pentru a ne trimite un mesaj.